Program konference

Pátek 12.9.
16:00 - 18:30 registrace účastníků, ubytování (drobné občerstvení)
19:00 - 20:30 zahájení
Doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc.: Inspirace z konference Findhornské nadace ve Skotsku "Duše ve výchově, duch ve vzdělávání"

Sobota 13.9.
8:00 - 8:45 dodatečná registrace
9:00 - 11:00 zahájení + ranní zpívánky (Kateřina Kellerová)
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.: Kultivace vědomí
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.: Pojetí kvality ve vzdělávání (přednese Mgr. Andrea Jiranová)
Doc. PhDr. Hana Lukášová, CSc.: Změna paradigmatu ve výchově, vzdělání a v učitelské praxi
diskuse
11:00 - 11:30 přestávka, občerstvení
11:30 - 13:00 Dr. Ing. ETH. Tomáš Zuzák: Výchova ke svobodě
Mgr. Milan M. Horák: Náboženský rozměr výchovy
diskuse
13:00 - 14:30 přestávka, oběd
14:30 - 16:00 Valentýna Lymarenko-Novodarská: Ščetininovy školy v Rusku (video)
diskuse
16:00 - 16:30 přestávka, občerstvení
16:30 DÍLNY (probíhají paralelně):
  1. PaedDr. Jiřina Peštová: Čemu jsme se ve škole pro svou profesi učitele nenaučili?
  2. Doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc.: Úcta k žákovi je nesena úctou učitele k sobě
  3. Otto Kail: Zdravý pohyb ve výchově
  4. Mgr. Libuše Junková: Mandaly života
  5. PhDr. Jana Vášová: Jsme jedné krve, ty a já - speciální školy
  6. Mgr. Marie Břicháčková: Muzikoterapie
  7. PhDr. Jaroslav Krejčí, CSc.: Co si mladí lidé myslí o štěstí
  8. PaedDr. Lenka Burdíková: Kulatý komunitní kouzelný kruh
  9. Ing. Adolf Inneman, Ph.D.: Vesmír v nás
19:00 SPOLEČENSKÝ VEČER S PROGRAMEM A OBČERSTVENÍM
(program a účinkující budou upřesněny na místě)

Neděle 14.9.
9:00 - 10:30 ranní zpívánky (Kateřina Kellerová)
Doc. PhDr. Petr Sak, CSc.: Globalizace a nová spiritualita
Ewa Bialek, Ph.D.: Holistický přístup na základě psychosyntézy
Ing. Radomil Hradil: Duchovní rozměr ekologie
diskuse
10:30 - 11:00 přestávka, občerstvení
11:00 - 13:00 Ing. Adolf Inneman, Ph.D.: Jednota vědy, umění a náboženství v duchu J. A. Komenského
Prof. Otmar Preuss: Celostní vědomí a nová škola
diskuse
závěr konference - Doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc.
13:00 oběd