Konference "Výchovu rozumem obohatit o rozměr srdce a úcty ke všemu živému"

Ve dnech 12. - 14. září 2003 se v prostorách pražského ekocentra Toulcův dvůr konala pedagogická konference, která měla podtitul "bez celostního pohledu na člověka a svět se škola nezmění". Konferenci spolupořádala občanská sdružení Zdravý životní styl a Přátelé angažovaného učení a účastnilo se jí více než 100 lidí z řad pedagogických pracovníků a zájemců z odborné ale i laické veřejnosti, kterým není lhostejná neutěšená situace v naší společnosti. Přední domácí a dokonce i zahraniční odborníci na ní přednášeli své příspěvky, vedli pracovní dílny nebo diskutovali s účastníky nad představovanými tématy. Velmi příjemné prostředí Toulcova dvora a navíc chutná a bezmasá strava plynoucí převážně z ekologického zemědělství a pestrý kulturní program jen podtrhovaly duchaplnou, přátelskou a družnou atmosféru, jíž byla konference provázena. Všem, kteří se na jejím zdárném průběhu podíleli, tedy organizátorům, lektorům, umělcům, pracovníkům ekocentra, všem dobrovolníkům ale též účastníkům a hostům, proto patří upřímný dík.

Je možné si objednat sadu CD, na které jsou díky panu Václavu Krejzlíkovi v obstojné zvukové kvalitě téměř všechny příspěvky a dokonce dvě dílny. Podrobnější informace naleznete zde.