Příspěvky přednášejících


Fritjof Capra: Ekogramotnost: Výzva pro vzdělávání v příštím století (doporučuje Miroslav Andrt)

Otto Kail: Návrhy závěrů k diskusi

J. Staněk a J. Brzobohatá: Duchovní axiomy (doporučuje Otto Kail)

F. Hruška a M. Krejčí: Využití jógových cvičení ve školní praxi (doporučuje Otto Kail)

Miluše Kubíčková: Inspirace z konference "Duše ve výchově a duch ve vzdělávání"

Hana Lukášová: Změna paradigmatu ve výchově, vzdělávání a v učitelské přípravě

Jiřina Peštová: Janet Geringer Woititzová - Dospělé děti alkoholiků

O. Preuss a S. Bergold: Integrální vědomí a nová škola

Karel Rýdl: K pojetí kvality vzdělávání z hlediska celostného přístupu

Petr Sak: Globalizace a nová spiritualita

Anna Strunecká: Kultivace vědomí jako cesta moderního vzdělávání

Tomáš Zuzák: Universalita a individualita