Úvodní stránka

Aktuality

Kdo jsme
  Cíle sdružení
  Stanovy
  Výkonné orgány
  Spolupráce s jinými organizacemi

Program
  Cvičení
  Přednášky, besedy
  Jiné akce

Články a komentáře

Z našich zkušeností

Z kroniky

Doporučujeme

Ke stažení

Diskusní fórum

KontaktyVýkonné orgány


Výbor SZŽS

Věra Roubíčková, předsedkyně
Radima Hrabětová, místopředsedkyně
Mgr. Karel Netík, jednatel
Věra Kuníková
Pavla Picková


Doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc., čestná předsedkyně
  Revizní komise SZŽS

Ing. Milan Černý
Ing. Jiří Kocvera
  Sbor poradců SZŽS

Ing. Milena Podroužková
PhDr. Vojmír Srdečný
PhDr. Miloslava Žáková


© 2002-2015 Sdružení Zdravý životní styl