Úvodní stránka

Aktuality

Kdo jsme
  Cíle sdružení
  Stanovy
  Výkonné orgány
  Spolupráce s jinými organizacemi

Program
  Cvičení
  Přednášky, besedy
  Jiné akce

Články a komentáře

Z našich zkušeností

Z kroniky

Doporučujeme

Ke stažení

Diskusní fórum

Kontakty
Aktuality


Klíčové hnutí Táni Fischerové

Herečka a politička Táňa Fischerová uvádí od roku 2006 do života politickou alternativu, která by měla umožnit skutečný rozvoj tvořivosti člověka a vytvořit podmínky důstojného života každého jednotlivce. Protože Fischerová spolu se svými spolupracovnicemi vnímá svět i z duchovního hlediska, přejala hlavní ideu, koncept tzv. sociální trojčlennosti, od Rudolfa Steinera. Rozdělení sociálního organismu na tři samostatné části může být vhodným předpokladem pro realizaci harmonického uspořádání společnosti.

Po zaregistrování funguje nová politická iniciativa jako tzv. Klíčové hnutí. Zájem o ně roste jen postupně, zejména však v přítomné době, kdy se situace u nás i ve světě natolik proměnila, že o změně systému se už mluví jako o nezbytnosti.

V závěru nejnovější knihy Radomila Hradila Nové lidstvo v nás (nakladatelství Fabula) Táňa Fischerová cituje myšlenky Rudolfa Steinera, které vyslovil v roce 1917:

"V budoucnu bude ještě jednou na krátkou dobu, kdy v sociální sféře bude vládnout chaos, možnost realizovat trojčlennost. Potom však půjde o to, jestli dokáže dostatečný počet lidí rozpoznat tento historický okamžik a připravit se tak, aby dokázali převzít politickou odpovědnost. Být připraven, to bude znamenat všechno."

Bližší informace o Klíčovém hnutíČlánky, které dosud byly ve formátu .doc, jsou nyní v PDF!Prevence: znáte třapatku nachovou?

Znáte třapatku nachovou (Echinacea purpurea), bylinu vhodnou k předcházení infekčním nemocem a k aktivizaci obranných látek?

Preventivně se užívá 5-20 kapek denně, při akutním onemocnění nejdříve 50 kapek a pak každou hodinu asi 10 kapek. Pro lepší vstřebání ústní sliznicí je vhodné podržet kapky před polknutím chvíli v ústech.

Jak si ji sami vyrobíme: 5-7 větších fialových květů, případně i kořen, natlačíme do uzavírací láhve a zalijeme lihovinou, nejlépe prostějovskou režnou. Občas lahví zatřepeme a necháme ji stát na slunném místě asi 2 týdny. Potom přecedíme a uchováváme v malých lahvičkách.Doporučujeme Vám knihu

Průvodce (začínajícího) vegetariána

kterou pro Vás přeložila a vydala Ing. Andrea Komínková.


Od nás si můžete stáhnout její obálku a ukázku z ní.Základní nepodmíněný příjem

Stanislav Chmela

Je řada způsobů a terapií pomáhajících lidem v jejich existenčních a zdravotních problémech. Komplexní řešení všech těchto problémů spočívá ve změně našeho vědomí, aby ekonomika lidem sloužila a ne je ovládala a manipulovala, naopak aby lidem umožnila být svobodnými občany.

Zavedením ZNP by se nebezpečí manipulace a závislosti lidí podstatně snížilo, protože by se každému občanu vyplácela určitá částka, aniž by se od něj očekávala nějaká protislužba. Částka by měla zajistit dostatečný příjem pro materiální existenci i kulturní rozvoj, zabezpečit každému existenční minimum.

Zrušením všech současných dávek sociální pomoci by mohl být zdroj pro tento základní příjem k dispozici již v současné době, z něj by se platilo i ZNP každému občanu. Podmínkou je však zásadní změna daňového systému, to je převedení daně z příjmu na daň ze spotřeby (DPH).

V důsledku této velkolepé inovace by se postupně změnila sociální struktura i vztahy ve společnosti. Vytvořily by se zejména lepší podmínky pro práci ve službách, to je v oblasti sociální péče, vzdělávání, zdravotnictví, vědy, umění a kultury.

Pokud každý občan dostane tento základní a ničím nepodmíněný příjem, bude se moci svobodně rozhodnout, jak naloží s vlastním životem, včetně volby povolání, pro které má předpoklady.

Další informace:

Základný príjem

TRILOGIUM - trojčlennost sociálního organismu v každodenním životěPrasečí chřipkaPoruchy spánku

Na mezinárodní konferenci konané v dubnu 2009 pod patronací spánkové medicíny na Lékařské fakultě UK v Praze se jednalo o poruchách spánku, kterých přibývá v celém světě, zvláště v tom západním. Zúčastnění lékaři upozorňovali kromě jiného na nejnovější výzkumy biologických a neurologických příčin poruch usínání. Za hlavní považují zesílené působení večerního dění, jako je sledování televize, čtení vzrušujících textů, neklidná zábava a jiné aktivity narušující duševní život.

Velmi podrobně se jednalo také o narkolepsii - vážné nemoci, která způsobuje náhlé usnutí během dne bez vůle člověka.

Významným tématem byl rovněž nesnadný přechod ze stavu spánku do bdělého vědomí. Úzce přírodovědecky zaměření lékaři nejsou zřejmě informováni o homeopaticky připraveném léku s železem, tzv. Ferrum siderium. Tento preparát vyráběný firmou Weleda naopak doporučují anthroposofičtí lékaři zejména starším osobám pro snadnější probuzení k plnému vědomí.

Podle objevů Rudolfa Steinera o čtyřech základních článcích člověka se při usnutí utlumí naše vědomí, neboť se uvolňuje článek duševní, tzv. astrální tělo spolu s článkem duchovním, tj. s individuálním já, zatímco fyzické tělo s oživujícím článkem tzv. tělem éterným setrvávají a jsou udržovány silami kosmu.

Já osobně mám jako starší osoba velmi dobrou zkušenost s preparátem Ferrum siderium. Hned po probuzení nechávám pod jazykem rozpustit jednu tabletku, občas jej užívám i přes den proti únavě.

PhDr. Miluše KubíčkováPan Stanislav Chmela přispěl do naší sběrny zkušeností svou lněnou kúrou.Informace Etického fóra ČR k eutanazii


Vážení přátelé,

k probíhající diskuzi o eutanazii přikládáme stanovisko předního českého onkologa, s jehož zněním předsednictvo EF ČR plně souhlasí:

 
Ve své více než 40leté onkologické praxi jsem se setkával s umírajícími často. Tato dlouholetá zkušenost s nemocnými v těžkém stavu mě utvrdila v názoru, že za takové situace nelze rozhodování nemocného považovat skutečně za svobodné, neboť se jeho postoje k životu den ze dne mění.

Moderní medicína má prostředky, kterými lze udržet základní životní funkce různě dlouhou dobu, bez vyhlídky na uzdravení či zlepšení stavu, což není možno pokládat za etické. Na druhé straně má ale dnešní medicína k dispozici velmi účinné prostředky paliativní léčby, které umožní nemocnému prožít poslední týdny či dny jeho života v dobré kvalitě, bez bolesti a jiných průvodních symptomů nemoci. Skutečnost, že se těchto prostředků nevyužívá, nemůže být ospravedlněním eutanazie. Bylo by proto vhodnější, aby si lékaři osvojili zásady moderní paliativní a podpůrné léčby, než aby se školili v provádění eutanazie. Je třeba podotknout, že nenasazení léčby lékařem nebo její vysazení v případech, kde by se jednalo o pouhé prodlužování umírání, nelze v žádném případě ztotožňovat s eutanazií. Podobně, odmítne-li nemocný léčbu, kterou již vnímá jako nadměrně zatěžující, a vyhoví-li lékař jeho žádosti, nejedná se o eutanazii.

Často se argumentuje právem nemocného na svobodné rozhodování. Má-li být právo na smrt projevem mé svobodné vůle, proč má tento můj úmysl realizovat někdo jiný? Proč na druhé straně zachraňujeme sebevrahy, kteří se svobodně rozhodli ze světa odejít? Vzali osud do vlastních rukou a přece se jim ze všech sil snažíme jejich úmysl překazit?

Zcela pomíjím další, ale jinak zcela relevantní argument možného zneužití eutanazie nebo využití „klinik“ pro asistovanou sebevraždu jako zdroje lukrativní komerční činnosti.

Eutanazii považuji za nepřijatelnou i z mravního hlediska. Tuto skutečnost nemůže změnit žádný zákon ani referendum.

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Doporučujeme vaší pozornosti příslušnou petici. V případě, že máte možnost oslovit někoho, kdo nemá přístup k internetu, můžete použít tištěný formulář. Petiční akce trvá do konce tohoto roku.

Předsednictvo EF ČR© 2002-2010 Sdružení Zdravý životní styl